#ประกันภัยรถยนต์ 2+

ประกันภัยรถยนต์ 2+

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกาประกันภัย 2+

ในปัจจุบันเรื่องของประกันภัยรถยนต์ 2+ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาเบี้ยประกันภัย 2+ ค่อนข้างมีราคาถูกกว่าประกันภัย 1 เนื่องด้วยราคาเบี้ยที่ถูกนี้ จะประเด็นไหนบ้างไหมที่บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายขึ้น ข้อยกเว้นในการทำประกันภัย 2+ 1. ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ การทำสงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบหรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม การทำสงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร วัตถุอาวุธปรมาณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีฯ 2.   ข้อยกเว้นทั่วไปของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การใช้รถยนต์นอกอาณาจักรเขตคุ้มครอง การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูงหรือผลักดัน…